Vi har avholdt årets ordinære generalforsamling og fattet vedtak sammen. Her følger en kort oppsummering av de viktigste sakene for de som ikke kunne være tilstede!

På generalforsamling 8. mai vil du kunne stemme frem et forslag om å gjøre om eksisterende brannbalkonger til private balkonger for den enkelte beboer.

To av (de fem)  styremedlemmene i Solvang Park AS går av på årets ordinære generalforsamling i mai, og de to varamedlemmene er også på valg. Valgkomitéen søker etter flere kandidater til å fylle disse plassene.

Iht. aksjelovens § 5-11 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i boligaksjeselskapet vil bli avholdt tirsdag 8. mai klokken 18.00 – 20.00 i Kirkestuen, Majorstuen kirke.

Vi har avholdt årets ordinære generalforsamling og fattet en rekke vedtak sammen. Her følger en kort oppdatering for de som ikke kunne være tilstede!

Det finnes noen sikre vårtegn. Generalforsamling er en av de. Onsdag 10. mai klokken 18.00 inviteres du som aksjonær til generalforsamling i Majorstuen kirke.

Iht. aksjelovens § 5-11 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i boligaksjeselskapet vil bli avholdt 10. mai klokken 18.00 – 20.00 i Kirkestuen, Majorstuen kirke.

En dag i begynnelsen av desember i fjor, etter en lang dag på jobb, kom jeg hjem og åpnet postkassen min. Der lå et brev på 216 sider fra Oslo byfogdembete og Randi Guri Arnesen med begjæring om gransking. God jul!, tenkte jeg, og startet prosessen med å svare ut den informasjonen som ble etterspurt.

Loftet vårt er ettertraktet og en utredning styret har utført viser at et salg av loftet er fult mulig.  Vi inviterte derfor alle beboere til et informasjonsmøte der vi presenterte innholdet i et loftprosjekt. I denne forbindelse spurte vi beboerne om de er interessert i at vi skal selge loftet og frigjøre midler til selskapet vårt.

Styret i Solvang Park AS kaller inn til ekstraordinær generalforsamling kl. 18:00 tirsdag 18. oktober 2016 i Kirkestuen på Majorstuen kirke.

Minner om ordinær generalforsamling i morgen tirsdag 10. mai kl. 18:00. Vi ber flest mulig møte fra 17:30 for å sikre at vi kommer i gang presis. Om du ikke kan møte så gi din/ deres fullmakt til en som skal stemme slik du ønsker, eller legg den i styrets postkasse merket med et navngitt styremedlem som du vil skal stemme for deg. Innkalling er også lagt ut på nett. Vel møtt!

Forretningsfører har oversendt varsel om ordinær generalforsamling for 2016 (regnskapsåret 2015) den 10. mai 2016 fra kl. 18:00 – 20:00 i kirkestuen på Majorstuen kirke.

Som varslet på den ekstraordinære generalforsamlingen 25. august 2015 har styret etablert en dynamisk nettside med tilgjengelig informasjon om balkongsaken.

Sommeren er over oss og det er mange som kunne tenke seg en balkong å tilbringe varme sommerkvelder på, med god mat, drikke og hyggelig selskap. Om alt går etter planen vil dette kunne være en realitet neste sommer.

Etter krav fra en aksjonær som har samlet over 10 % av aksjonærenes fullmakter er det innkalt til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 25. august 2015 fra kl. 18:00-19:00 i kirkestuen på Majorstuen kirke.

Enkelte aksjonærer som betaler med bankgiro (ikke e-faktura eller avtalegiro) melder om krøll med fakturautsendelsene fra Usbl. I tillegg har styret fått to henvendelser om grunnlaget for den innbetalingsplanen som styret har lagt for det ekstraordinære husleietillegget.

Styret har jobbet  med forretningsfører for å avklare hvordan de nye ordinære og ekstraordinære felleskostnadene skal implementeres. Her finner du en oppsummering av våre konklusjoner.

Minner om ordinær generalforsamling i dag kl. 18:00 i Kirkestuen på Majorstuen kirke. Vi ber flest mulig møte fra 17:30 for å sikre at vi kommer i gang presis, og om du ikke kan møte så gi din fullmakt til en som stemmer slik du ønsker. Innkalling er også lagt ut på nett. Vel møtt!

Styret fikk melding om tett avløp i HG 16 i dag morges og fikk hjelp fra en berørt aksjonær (takk!) til å få ut rørblokkeringsekspertise som raskt fikk staket ut røret slik at krisen skal være avverget inntil videre.

Solvang Park AS avholder sin ordinære generalforsamling for 2014 tirsdag den 26. mai 2015 fra klokken 17:30 til 20:00 i Kirkestuen på Majorstuen kirke.