Hvem er egentlig dette styret?

http://www.oslobilder.no/OMU/OB.F08297d Kilde: Oslobilder.no lisensiert under CC3.0

Styret har fått spørsmål om hvem de egentlig «er». Styremedlemmene er tross alt en valgt gruppe av naboer, og da er det greit å vite hvem de er og hvilken kompetanse de tilfører styret – foruten innsatsvilje for fellesskapet som vi tar for gitt. Bilde ble også etterlyst, så her følger en kort info om alle i styret:

benedicte-300x400
Navn: Benedicte Frydendal
Rolle: Styreleder siden aug. 2015

 

Valgperiode: Mai 2015 – mai 2017
Utdannelse: Siv. ing. Datateknikk fra NTNU og MBA fra NHH
Jobb: Konsulent, PwC
Annen relevant erfaring: Styrekompetanse fra BI

 

Hva ønsker du å bidra med i styret?
Med utgangspunkt i den fremtidige vedlikeholdsplanen ønsker jeg å bidra med min kompetanse innen program- og prosjektledelse slik at beboerne i Solvang Park får et best mulig resultat innenfor de økonomiske rammene som foreligger.

 

jarle-300x400Navn: Jarle V. Traavik
Rolle: Styremedlem (økonomi og nett)

 

Valgperiode: Jan. 2014 – mai 2016
Utdannelse: Siv. øk. og MIB fra NHH, statsautorisert revisor fra England
Jobb: Økonomileder, UiO
Annen relevant erfaring:
Nemndmedlem i UNE, styrekurs, styreerfaring fra Telenor-selskaper og fra frivillig arbeid

 

Hva ønsker du å bidra med i styret?
Da vi ble valgt inn på ekstraordinær generalforsamling i januar 2014, etter at det forrige styret hadde trukket seg, så var situasjonen svært uoversiktelig. Vi hadde to hovedprioriteringer fra første dag som fortsatt er viktigst for meg: mer åpenhet og forbedret økonomi.

 

stine-300x400
Navn: Stine Myhre Selås
Rolle: Styremedlem (HMS, piper og brannsikkerhet)

 

Valgperiode: Jan. 2014 – mai 2016
Utdannelse: Siv. ing. Marine Konstruksjoner fra NTNU
Jobb: Senioringeniør, Statoil

 

Hva ønsker du å bidra med i styret?
Jeg er opptatt av HMS og jeg ønsker at Solvang skal være et trygt sted å bo. I styret jobber jeg spesielt med brannsikkerhet og piperenovasjon.

 

bjørn-300x400Navn: Bjørn Waage Skogtrø
Rolle: Styremedlem (innomhus)

 

Valgperiode: Jan. 2014 – mai 2016
Utdannelse: M.Sc. i Matematikk og Siv. ing Elektronikk fra NTNU
Jobb: Kvantitativ analytiker, Axpo Nordic AS

 

Hva ønsker du å bidra med i styret?
Jeg vil først og fremst jobbe for at Solvang Park AS skal driftes profesjonelt slik at ikke all kompetanse og beslutningsansvar sitter hos én person.

 

janice-300x400Navn: Janice Fingal
Rolle: Styremedlem (utomhus)

 

Valgperiode: Mai 2015 – mai 2017

Jobb: Salgssjef i Dagens Næringsliv

Hva ønsker du å bidra med i styret?
Som aksjonær siden 2013 er jeg motivert til å bidra med mer enn kun deltagelse på generalforsamlinger. Når anledning bød seg takket jeg entusiastisk ja! Jeg har ingen tidligere styreerfaring, men jeg har mange lignende oppgaver gjennom mitt daglige arbeid.

petter-300x400Navn: Petter Haanes Hessen
Rolle: Varamedlem

 

Valgperiode: Mai 2015 – mai 2016
Utdannelse: M.Sc. i Business & Economics, Handelshøyskolen BI
Jobb: Head of Business Controlling, Aker Solutions/ Front end Spectrum

 

Hva ønsker du å bidra med i styret?
Jeg er vara i styret og har ikke vært mye involvert i styrearbeidet. Mitt fokus er på rollen som leder av balkongkomitéen, og jeg er primært motivert av å jobbe med balkongsaken der jeg er opptatt av å fremme interessene til flertallet som ønsker balkong.

 

 hege-marthe-300x400Navn: Hege Marthe Cordt-Hansen
Rolle: Varamedlem

 

Valgperiode: Mai 2015 – mai 2016
Utdannelse: Master i sosiologi fra UiO
Jobb: Rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Hva ønsker du å bidra med i styret?
Jeg ønsker å bidra til å skape et trygt borettslag og å bidra til å forvalte de felles verdiene på en god måte.