Taklukene våre er i en ganske dårlig forfatning, og etter en opptelling er 12 av 24 takluker enten defekte eller har tegn til seriøse lekkasjer, og videre viser flesteparten av de resterende også tegn til at de snart har nådd levetiden sin. Dette fører til problemer med fukt på loft ved nedbør og av og til nysnø på loftet, som vi dessverre ikke ønsker.

Mange beboere benytter vedfyring som supplement ved siden av elektrisk oppvarming eller mest for kosens skyld i det kalde vinterhalvåret. Styret mottar fra tid til annen henvendelser knyttet til ildsteder og vi har derfor samlet 8 tips til en mer effektiv fyring.

I 2016 ble operative skorsteiner rehabilitert ved å sette ned stålrør for å sikre videre bruk. Dette kan du lese mer om her. Dette ble gjort fordi Brann- og redningsetaten ved feiing i 2013 avdekket behov for rehabilitering av pipeløpene, noe som ble bekreftet i etterfølgende videoinspeksjoner. Etter dette skal ildsteder som er i bruk være koblet på stålrørene i skorsteinene.