Koselig med peis

Mange beboere benytter vedfyring som supplement ved siden av elektrisk oppvarming eller mest for kosens skyld i det kalde vinterhalvåret. Styret mottar fra tid til annen henvendelser knyttet til ildsteder og vi har derfor samlet 8 tips til en mer effektiv fyring.

I 2016 ble operative skorsteiner rehabilitert ved å sette ned stålrør for å sikre videre bruk. Dette kan du lese mer om her. Dette ble gjort fordi Brann- og redningsetaten ved feiing i 2013 avdekket behov for rehabilitering av pipeløpene, noe som ble bekreftet i etterfølgende videoinspeksjoner. Etter dette skal ildsteder som er i bruk være koblet på stålrørene i skorsteinene.

1. Feiing av ovnsrøret

Kommunen sørger periodisk for feiing av selve skorsteinsrørene i Solvang Park. Det er imidlertid viktig å huske på at det også kan være behov for å rense ovnen og å feie røret som går fra ildstedet og inn til skorsteinsrøret. Lengden på dette røret varierer noe, avhengig av type ovn og plassering. Feiing av dette rørstykket bør gjøres periodisk for å sikre gunstig trekk. Slik feiing kan bestilles ved direkte henvendelse til kommunen. Hvor ofte det er behov for å feie dette røret avhenger av hvor mye man fyrer og blant annet hvilke fyringsmaterialer som benyttes. Ved jevnlig fyring kan ovnsrøret ha godt av årlig feiing for å sikre at denne rørdelen ikke blir en «propp» for trekken.

2. Vær og temperatur har betydning

Værforhold har mye å si for trekken. Ved oppfyring kan luften i skorsteinsrøret være kaldt. En må derfor begynne smått og forsiktig ved opptenning for gradvis å lage oppdrift i skorsteinen. Varmluft er lett og går opp, kaldluft er tung og går ned. Ved lavtrykk og i kalde perioder vil det derfor kunne være ekstra vanskelig med opptenning.

3. Begynn smått – legg gjerne legg opptenningskubber i kryss

Start med opptenningsved som ikke er tykkere enn et håndledd. Dersom du har et ildsted med nok plass i bunn, så start gjerne med 4 små kubber som plasseres slik: To opptenningskubber i bunn og to kubber på tvers oppå (kryss). Kubbene på toppen kan ligge nesten helt inntil hverandre med en glippe for luft imellom.

4. Tennbrikett ovenfra

Det er ikke anbefalt å bruke papir i ovnen for opptenning, det blir det mye sot og støv av. Plasser i stedet en tennbrikett oppå veden. Ved bruk av denne metoden fyrer du opp ovenfra-og-ned. Hvorfor er dette gunstig? All fyringsved har en viss prosent av fuktighet i seg. Optimal ved har omkring fem prosent fukt i seg. Ofte har fyringsved rundt 10 – 15 prosent fukt i seg. Høyere fuktprosent skaper problemer. Ved fyring frigjøres fuktigheten. Det er derfor ønskelig å fyre opp smått, og ovenfra, slik at minst mulig fuktighet frigjøres i den første delen av opptenningsfasen. Det er dessuten avgassene som kommer opp fra veden ved varmeutvikling som bidrar til fyr.

5. Bruk tilstrekkelig tid på opptenningen

Vær tålmodig ved opptenning. Avhengig av ildsted og værforhold, tenk gjerne at de første 20 minuttene er opptenningsfasen. Gi det en halvtime, tre kvarter før du fyrer «for fullt». Begynn med å ha trekkjusteringen på ovnen på fullt. I tillegg vil det oftest være nødvendig å ha døren til ildstedet litt på gløtt under tilsyn for å bidra til god trekk i denne opptenningsfasen.

6. Luft

For å få fyr trenger du 3 ting; brennbart materiale, varme og luft. Det er anbefalt å ha luftespalter over vinduer eller likende stående oppe, slik at det er tilgang på luft som kommer inn i leiligheten. I det du fyrer opp kan du i tillegg gjerne åpne vinduet for å få ekstra luft inn. Feie- og tilsynstjenester opplyser at det er et vanlig problem at det er mangel på aktiv luft inn i en leilighet som ildstedet kan få luft fra.

7. Juster etter hvert

Juster etter hvert trekken (ofte egen spak på ovnen), slik at du får noen blå flammer (gjerne i sammenheng med lufthullene i bakkant oppe på moderne ovner). Dette for å få høy temperatur, god effekt og lite sot. Når du skal fylle på i ovnen, åpne døren forsiktig, observer at flammene går riktig vei og smyg inn ny kubbe. Også nye kubber skal helst ligge og ikke stå inne i ovnen. Det kan være at du vil ha døren litt på gløtt igjen når du fyller på ovnen.

8. Fyringsmateriale

Ikke bruk «fyringskubber» som er satt inn med parafin eller liknende. Disse tilbys ofte i dagligvarebutikkene og har gjerne sort papirinnpakning. Disse soter svært mye og vil bidra til at du får dårlig trekk i ovnsrøret og at ildstedet smusses til unødig mye. Feie- og tilsynstjenester som vi har rådført oss med går ut fra at slike kubber vil bli forbudt innen få år på grunn av at slike kubber bidrar til unødig grad av sot og svevestøv. «Fyringskubber» er laboratoriefremstilt og har har tilsettingsstoffer for å gi liten varme, for å vare lenge. Denne egenskapen og tilsetningsstoffene (ofte parafin) gir mye sot og svevestøv. Det er ønskelig å ligge på 300 grader og oppover når man fyrer, for å brenne opp mest mulig sot. «Fyringskubber» gir ofte kun noe over 200 grader, altså lav varme, noe som skaper mye støv. Bruk heller vanlig godt tørket fyringsved.

Det er ikke anbefalt å bruke papir ved opptenning. Det skaper sot og støv. Bruk heller tennbrikett.

Det er anbefalt å ha veden du fyrer med lagret en viss tid i oppholdsrom med god innetemperatur før bruk. I oppholdsrom er det varmere og mer bevegelse i luften enn i for eksempel bod. Som nevnt er det ønskelig for opptenning og god forbrenning at veden har liten grad av fukt i seg.