Midlertidig strømstans i Kirkeveien-blokken 29. november grunnet arbeider

Tirsdag 29. november kl. 10:00 blir strømmen i hele Kirkevei-blokken borte i ca. 2 timer grunnet installering av ny strømmåler i Kirkeveien. Dette har sammenheng med nødvendig utskiftning av varmekabel i takrenner.

Storm Elektro utfører arbeidene. Vær oppmerksom på at strømstans kan ha betydning for f.eks. frysere, mulighet for hjemmekontor etc., og apparater som ikke nødvendigvis skrur seg på igjen etter strømstans.

Dette med ønske om varsel i god tid. Takk for forståelsen og beklager eventuelle ulemper.

Mvh styret

English short version:
The electricity will temporarily be turned off on November 29  10:00 AM in Kirkeveien for approximately two hours. Due notice hereby given. Thanks for understanding and apologies for the inconvenience.