Hva koster TV og nett?

Styret har fått spørsmål om hva grunnpakken fra Telia på TV og internett koster, med hensyn til månedlige felleskostnadener i Solvang Park.

Per husstand er kostnaden kr. 313,86,- for TV og internett, som er innbakt i felleskostnadene.

Av dette er per april 2023 kr. 202,55 relatert til kollektiv TV Mini og kr. 111,31 kollektiv bredbånd (30 Mbps). Dette kan opplyses til arbeidsgivere som eventuelt refunderer utgifter til internett.

Oppgraderinger av TV-tilbud og/eller internetthastighet er noe den enkelte husstand avtaler individuelt og direkte med Telia, og som eventuelt betales på egen faktura fra Telia.