Søppel og skrot?

Søppelhus

Det står et søppelhus utenfor hver portal, og Solvang Park kildesorterer. Søppelhusene er forbeholdt vanlig husholdningsavfall, plast og papir og størrelsen er nøye tilpasset vårt normale behov. Den avlange luken til venstre er kun for papir, mens den runde til høyre er for matavfall, plast og annet husholdningsavfall. Glass og metall kastes i resirkulerings-stasjonen utenfor biblioteket/Sporveismuseet i Harald Hårfagresgate, og lysrør/ lyspærer kan kastes inne på nærbutikken.

Det er ikke tillatt å hensette ting eller kaste avfall utenfor søppelhusene. Verken renovasjonsetaten eller Solvang Park fjerner dette, så det blir i så fall naboer som må rydde opp. Det er viktig å låse søppelinnkastene etter bruk så de ikke brukes av uvedkommende (både uvedkommendes avfall og roting i vårt avfall øker kostnadene våre). Lukk skikkelig med håndtaket, og lås med nøkkel!

Når man flytter ut/ inn eller rydder loft/ kjeller kan det være ganske mye man ønsker å kvitte seg med. Vi oppfordrer alle til å benytte Oslos mange gjenbruksstasjoner.