Nabobråk?

Det er bråk hos naboen!

Det er lov å spille musikk og ha festlige lag, men det skal foregå i ordnede former. På Solvang er det relativt rolig, og det er slik vi vil ha det. Av og til går det imidlertid også her litt for langt, og da er det greit å trekke pusten og vite hva du skal gjøre.

Hva sier reglene?

Husordensreglene krever nabovarsel minst 24 timer før et selskap, og selskapet skal avsluttes i rimelig tid. Det er ikke noe klokkeslett spesifisert for selskaper men henvisninger til støy i reglene bruker kl. 23:00 som grense, noe som også er i tråd med Oslos forskrift om begrensning av støy. Det står videre at «musikk og andre forstyrrelser skal holdes til et minimum», og beboere bes være hensynsfulle mot hverandre.

Vedtektene understøtter dette ved å presisere at «bruken av boligen og fellesarealene må ikke på urimelig eller på annen måte være til skade eller ulempe for andre aksjeeiere.» Det er forøvrig ikke tillatt å røyke i fellesarealene eller oppholde seg på brannbalkongene, og den som holder festen plikter å ha kontroll på sine gjester.

Hva gjør jeg?

Er bråket/ sjenansen utenfor det en kan forvente at naboer skal tåle kan du vurdere å kontakte naboen og be dem ta hånd om det. Hvis ikke overtrampet er stort kan det ofte være lurt å vente til neste dag, når ting har roet seg. Er det fare for liv og helse eller skade på eiendom må du kontakte Politiet på telefon 02800.

Dersom det er uakseptabel støy/ forsøpling/ sjenanse fra naboen og du er ukomfortabel med direkte kontakt så kan du også legge igjen et brev i postkassen deres, eller eventuelt kontakte styret via skjemaet under, som så kan ta saken videre.

Det er ikke ok å vekke styret for å roe ned et bråkete selskap på natten – det er eventuelt politiets jobb.

Det er rot eller andre irritasjoner!

Først og fremst skal vi være fleksible og tolerante i boligfellesskap. Alle prioriterer ikke likt til enhver tid, sånn er det bare, og da kan det oppstå forskjeller som gnager. Noe må man bare tåle, mens andre ting er brudd på husordensregler eller andre prinsipper som kan tas opp.

Hva gjør jeg?

Er det noe som irriterer så er ofte det beste å snakke med naboen om det på et passende tidspunkt. Senk skuldrene og prøv å løse det. Fungerer ikke det, så kan du vurdere å kontakte styret.

Nabosak – kontaktskjema for styret