Enkel ekstraordinær generalforsamling om styrehonorar våren 2021

Det gjennomføres en enkel digital generalforsamling i uke 47. Ved en feil har det ikke blitt utbetalt styrehonorar for våren 2021, til daværende styresammensetning. Styret foreslår å etterbetale honorar for den perioden som mangler. Dette medfører også at man for fremtiden oppnår at det utbetales honorar for den styreperioden som har vært, og at perioder lengre tilbake i tid ikke er utestående.

Forslaget medfører ikke økte kostnader for selskapet, men innebærer at et etterslep tas igjen for fremtiden. Saksbehandlingen i form av digital behandling er anbefalt av USBL.

Innkallingen kan leses her.