Takk for oppmøte på vårdugnaden!

Tusen takk til alle som møtte opp til vårdugnad den 18. april, på en fantastisk solfylt dag. Resultatet er kjempefint og vi håper alle kjente på meningsfull aktivitet for fellesskapet, bakgården og fellesområdene, og at alle hygget seg!

Styret vil også rette en takk til alle som har meldt at de har gjort en innsats på andre dager og tider, selv om de ikke kunne delta på selve dagen for dugnaden.

Det ble gjort en kjempeinnsats også med å fjerne skrot, og nå er også spesialavfall som ble hensatt i portåpningene avhentet.

Vi gleder oss over godt naboskap og ser frem til en flott sommersesong!