Vi har avholdt årets ordinære generalforsamling og fattet vedtak sammen. Her følger en kort oppsummering av de viktigste sakene for de som ikke kunne være tilstede!

På generalforsamlingen 8. mai i år ble det besluttet at styret skal søke om, og om mulig, gjennomføre ombygging av brannbalkonger til balkonger.

På generalforsamling 8. mai vil du kunne stemme frem et forslag om å gjøre om eksisterende brannbalkonger til private balkonger for den enkelte beboer.

Vi har avholdt årets ordinære generalforsamling og fattet en rekke vedtak sammen. Her følger en kort oppdatering for de som ikke kunne være tilstede!

Styret i Solvang Park AS kaller inn til ekstraordinær generalforsamling kl. 18:00 tirsdag 18. oktober 2016 i Kirkestuen på Majorstuen kirke.