Skjema for registrering av interesse for balkongdør til brannbalkong – frist 4. juni

På generalforsamlingen 8. mai i år ble det besluttet at styret skal søke om, og om mulig, gjennomføre ombygging av brannbalkonger til balkonger.

For å starte arbeidet trenger vi å vite hvor mange som ønsker balkongdør fra sin leilighet og ut på brannbalkongen. Omgjøringsprosjektet vil i stort bestå i å

  • Sette inn verandadører fra hver leilighet til eksisterende brannbalkong
  • Skjøte på rekkverk over og under slik at rekkverket blir forsvarsmessig for oppholdelse
  • Male rekkverk sort for å sikre lik utforming som frittstående balkonger
  • Sette inn skiller på balkongene mellom leilighetene for å sikre privatisering av området

Styret trenger nå informasjon om hvor mange som ønsker å delta på prosjektet for å kunne estimere omfanget av prosjektet og kostnader per enhet.

Vennligst gå inn på dette skjemaet og registrer dine data og om du ønsker balkongdør eller ikke, samt hvor du primært ønsker døren. Det er ikke sikkert ønsket ditt blir fulgt, da vi er avhengig av å utforme en løsning som blir symmetrisk. Denne registreringen er ikke bindende og du forplikter deg ikke til å bygge balkong ved å svare på skjemaet. For at prosjektet skal bli en realitet er det likevel viktig at du gir ditt svar.

http://bit.ly/brannbalkong

Frist er mandag 4. juni.

For å lese mer om omgjøring av brannbalkong til balkong, se disse postene:

Informasjon om omgjøring av brannbalkonger til balkong i forkant av generalforsamlingen: https://solvangpark.com/2018/05/05/__trashed/

Protokollen fra generalforsamlingen 8. mai 2018 https://solvangpark.files.wordpress.com/2018/05/protokoller-fra-generalforsamling.pdf