avskalling-350x150Styret gjennomførte torsdag 3. juli ettårsbefaring av den utvendige fasadeoppussingen i Trudvangveien («TV») og Harald Hårfagresgate («HH»), samt toppstrøket som ble påført i Hammerstads gate («HG»).

Som teknisk rådgiver hadde styret med seg en representant fra Aase Byggeadministrasjon som også bistod det forrige styret i anbudskonkurransen og gjennomføring av entreprisen.

vindu-350x150Styret gjennomførte en fasadebefaring med Aase Byggadministrasjon i går, og så på både tilstanden til de oppussede flatene fra 2011-2013, og på det gjenstående arbeidet på gavlveggene til byggene i Trudvangveien og Hammerstads gate samt på langveggene inn mot gårdsrommet for disse og Harald Hårfagresgate.

balkongteam-350x150(saksfremlegg fra innkalling til ordinær generalforsamling 2014)

Etter at det utgående styret ikke hadde lykkes med å igangsette det videre arbeidet med balkongutredning i 2013, ba det nye styret varamedlem Petter Hessen om å revitalisere balkongkomitéen og forsere arbeidet fra januar 2014.

nattgård-350x150Oslo er Europas murby, skriver Aftenposten Osloby.

Mot siste halvdel av 1800-tallet vokste innbyggertallet i Oslo dramatisk, fra 25.700 mennesker i 1845 til hele 227.000 innbyggere i år 1900. Kristiania, som byen da het, gikk fra å være en liten by med lav trehusbebyggelse til å bli en storby med murgårdskvartaler.

Solvangsnøskavl-150x267 monterte i 2012 varmekabler langs takrennene i Kirkeveien for å unngå farlig isdannelse.

Vindforholdene og snøfallet denne vinteren har imidlertid skapt et overheng på hjørnet av Kirkeveien/ Trudvangveien som vi har midlertidig sperret av med bukk og tape.

Et spesialistfirma kommer i morgen og fjerner den, og det er i tillegg bestilt varselsflagg som monteres så snart vi mottar dem.

visceralnorth