Brannbalkonger: bruk og vedlikehold

balkong-350x150I forbindelse med ettårsbefaring av fasadeoppussingen gjorde entreprenøren Wettergren oss oppmerksom på det som tilsynelatende er utvidelser i den øvre delen av brannbalkongene, spesielt i 4. etasje i  Hammerstads gate.

Balkongene ble som kjent rehabilitert i 2007, og utfra det styret har fått forklart ble det anvendt en type maling som er svært «sprø» og ikke egnet for mekanisk påkjenning. Disse balkongene er uansett ikke godkjent for bruk som annet enn rømningsvei, og husordensreglene er tydelige på at «det er forbudt å ha gjenstander oppbevart på balkongene».

Styret er ikke kjent med om det er mekanisk påkjenning fra bruk eller vær som har forårsaket lekkasje, men ved første inspeksjon er det mye som tyder på at malingtypen som ble brukt den gang har sprukket og sluppet fukt inn i betongen, som så har begynt å ruste de jern/ stål (?) -stenderne som ligger langs med kanten av brannbalkongene. Rusten sveller og skyver på betongen, og det er mulig å se flere meter-lange horisontale sprekker i brannbalkongen i 4. etasje  i  Hammerstads gate fra gateplan.

Vi skal ikke overdramatisere, og forstår på ekspertisen at det ikke er noen risiko for nedfall, men det er et flateproblem som raskt vil bli verre med ytterligere påkjenning fra bruk og vær om det ikke adresseres. Dermed må antagelig også ny overflatebehandling, inklusive pigging og erstatning av fuktig betong prioriteres i vedlikeholdsplanen. Styret vil naturligvis undersøke hvilke garantier og eventuelt relevante kvalitetskrav som lå inne i det arbeidet som ble utført for 7 år siden, og sikre en uavhengig vurdering av status og hvilke alternativer som foreligger.

I mellomtiden anmoder vi alle om å avstå fra unødvendig bruk av brannbalkongene, og i alle tilfelle om å ikke oppbevare gjenstander der. Alt som oppbevares der er a) brudd på husordensreglene, b) en fare for blokkering av rømningsvei, og altså c) potensielt vannoppsamlende/ slitasjeskapende.