Leie ut?

Solvang Park har tydelige vedtekter for bruksoverlating og søknadsplikt ved eventuelle endringer i boforhold. Vi har et kollektivt ønske om et stabilt bomiljø og beboere som deltar i fellesskapet. Utleie er slik sett mindre ønskelig, men er tillatt i en begrenset periode for å sikre aksjonærene fleksibilitet.

Selskapets vedtekter § 6 omhandler våre regler for bruk av boligen. I tråd med borettslagsloven er det bla adgang til bruksoverlating av deler av leiligheten dersom en selv bor i den, tidsavgrenset bruksoverlating samt bruksoverlating ved enkelte andre spesielle omstendigheter. Å overlate bruken av boligen til andre krever dog styrets samtykke.

Avsnitt to i vedtektenes § 6 understreker at det er tillat med «utleie eller utlån av hele leiligheten for en periode på opp til 3 år når aksjeeieren eller et nærtstående familiemedlem har bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Styret må godkjenne den nye brukeren, men kan bare nekte godkjenning dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.»

Der utleie godkjennes kommer vedtektenes § 5 avsnitt 8 til anvendelse, som viser til eierskiftegebyr som skal dekke utgifter til styregodkjennelse og andre kostnader som selskapet vil ha med inn- og utflytting. Vi minner om at det ved skifte av leietakere påløper nytt gebyr.

Reglene er til for å beskytte beboerne og sikre bomiljøet vårt. Aksjonærer plikter å melde fra om forestående bruksoverlating til styret  i forkant av leieforholdet. Skjema for dette finnes her.