Kontaktskjema for vaktmester

Er en lyspære i oppgangen gått? Er det mye søppel i bakgården? Har noen tagget på husveggen? Under skjemaet kan du lese deg opp på hva som inngår i vaktmester- og renholdsavtalen med USBL.

Vennligst bruk kontaktskjemaet under for å melde inn ting som må fikses. Din henvendelse sendes direkte til vaktmester.

Vaktmestertjeneste

 • Oppmøte 2 ganger i uken
 • Justering av dørpumper, smøring og lett vedlikehold av dørlåser/skilt
 • Låser og dører sjekkes ved hvert oppmøte for innbrudd og hærverk
 • Vannkraner utsatt for frost stenges og tappes for vann om høsten og åpnes om våren
 • Varme sjekkes og justeres i alle fellesaral
 • Defekte lyspærer og lysstoffrør skiftes
 • Hovedsikringskap, underfordelinger og tekniske rom kontrolleres for feil og ryddighet
 • Brannmeldere i fellesareal sjekkes måndelige og batterier skiftes årlig
 • Vaskemaskiner kontrolleres for drift, feil og mangler. Eventuelle avvik meldes til oppdragsgiver
 • Ut- og innvendig fellesareal holdes fritt for skjemmende avfall
 • Feiing av inngangsparti og punktvis på øvrige områder ved knust glass eller lignende
 • Avfallsbeholdere eller askebegre sjekkes og tømmes

Snørydding og strøing

 • Snørydding og strøing av inngangspartier, rundt søppelcontainere og behovsmessige områder i bakgård og frem til og med fortauskant
 • Snørydding vil bli foretatt uoppfordret etter hvert snøfall, men utgangspunkt i norm på 5-7 cm snø og frekvens på ett oppmøte/brøyting per døgn

Gress- og parkannlegg

 • Gressklipping utføres uoppfordret ved behov i vekstsesongen, erfaringsvis i gjennomsnitt hver 10. dag i sesongen.
 • Tjenesten forutsetter at gresset blir liggende og at det ikke oppstår særlige problemer med fremmedlegemer på plenen og at plenkvaliteten er av bruksplen eller bedre
 • Kantklipp utføres månedlig
 • Beskjæring av hekk/prydbusker, samt bortkjøring av avfall, utføres 2 ganger i sesongen
 • Kalking og gjødsling utføres 2 ganger i vekstsesongen
 • Avtalen inkluderer ikke raking, luking og fjerning av løv

Følgende avleses etter henvendelser fra styret og faktureres i henhold til faktiske kostnader

 • Hærverk, uorden, tagging, mangler og byggtekniske feil
 • Rens av takrenner og nedløp
 • Fjerning av snø og istapper
 • Metgått materiell faktureres etter faktisk forbruk