Kontaktskjema for vaktmester

Er en lyspære i oppgangen gått? Er det mye søppel i bakgården? Har noen tagget på husveggen? Under skjemaet kan du lese deg opp på hva som inngår i vaktmester- og renholdsavtalen med USBL.

Vennligst bruk kontaktskjemaet under for å melde inn ting som må fikses. Din henvendelse sendes direkte til vaktmester.

Vaktmestertjeneste

 • Generelt tilsyn med bygningsmassen
 • Påse at bakgård fremstår ryddig; sjekk av sittegrupper og stoler
 • Skifting av lyspærer
 • Smøring  av låser og justering av dørpumper
 • Stedvise enkle reparasjoner og vedlikehold
 • Fjerning av søppel
 • Generell orden rundt søppelskur, bortkjøring av søppel ved behov
 • Fjerning av løv høstsesong og før vårdugnad
 • Vannkraner utsatt for frost stenges og tappes for vann om høsten og åpnes og vedlikeholdes om våren
 • Kontrollere hovedsikringskap, underfordelinger og andre tekniske rom for feil og ryddighet
 • Vaskemaskiner kontrolleres for drift, feil og mangler. Eventuelle avvik meldes til oppdragsgiver
 • Umiddelbart rydde og rense opp etter hærverk, innbrudd og tagging
 • Vedlikeholde utstyr og sørge for en ryddig og funksjonell vaktmesterbod
 • Rådgivning overfor styret i forbindelse med innhenting av andre nødvendige håndverkertjenester og evt. oppfølging av slike tjenester etter avtale med styret

Snørydding og strøing

Vaktmester måker fritt for snø ved behov i vintersesongen fra og med november til og med mars, følgende områder, uoppfordret av oppdragsgiver:

 • Området foran alle trappeoppganger i bakgård og gatevendte oppganger
 • Alle gangstier i indre bygård
 • Nedgang (trapp) til vaskekjeller i bakgård
 • Rundt søppelskur, for tilkommelighet
 • Strekning fra søppelskur ut til gate ryddes klar for fremkommelighet til port og slik at søppeltømmere kan utføre sitt arbeid

Innganger til trappeoppganger holdes fri for is, og områdene øvrig strøs ved behov.

Gress- og parkanlegg

 • Vaktmester klipper gress og kanter 1 gang per uke i vekstsesongen fra og med april til og med september. Gress fjernes ved behov.

Gartner

 • Vedlikehold av busk og plantefelter i og utenfor gårdsrom i Solvang Park. Beskjæring, gjødsling, luking, tilsyn.
 • Kalke 100 kg granulert kalk og gjødsle 25 kg fullgjødsel i plenarealer 2 ganger per sesong