Låse opp porten?

Hva er greit med hensyn til bil og tilhenger i gårdsrommet?

Det er ikke ønskelig med bil og tilhenger i gårdsrommet av hensyn til sikkerhet (barn leker), vedlikehold (slitasje på porter, plen, brostein) og miljø (eksos, oljesøl, visuell støy, obstruksjon).

Vi oppfordrer derfor alle beboere til å heller stanse midlertidig i innkjørselen utenfor porten og bære ting inn/ ut gjennom portdøren.

Solvang Park åpner likevel i husordensreglene for begrenset innkjøring i gården: «av- og pålessing er tillatt», og videre at «parkering av biler og motorsykler uten forhåndstillatelse fra styret er ikke tillatt». Andre husordensregler som er relevante her er at det skal være ro etter klokka 23:00 og at portene til enhver tid skal holdes forsvarlig låst.

Grensene for hva som er av- og pålessing og hva som er parkering strekkes imidlertid for ofte og vi har sett oss nødt til å låse av portene slik at de ikke kan låses helt opp med vanlig dørnøkkel. Der det er nødvendig med å låse opp hele porten så kan portnøkkel lånes av styret etter søknad – minst 24 timer før den trengs.

Portnøkkelen er festet i en medfølgende nøkkelring hvor det står presisert at:

  • Nøkkel skal returneres styret straks etter bruk (du står selv ansvarlig for kostnad for utskiftning av sylindere og nøkler ved tap av nøkkel).
  • Porten skal holdes forsvarlig lukket og låst (den skal kun stå åpen under inn-/utkjøring eller under kontinuerlig oppsyn).
  • Bil/ tilhenger skal kun kjøres/ stå på ASFALTERT område (og ikke på gress eller brostein).
  • Bil/ tilhenger er ikke tillatt i gården etter 23:00 (da skal bil/ henger være fjernet/ gateparkert).

Styret minner også om at gårdsrommet ikke skal forsøples, og at det skal forlates i den stand det var før beboernes bruk av gårdsrommet.

Hvordan låner jeg nøkkel?

Fyll ut dette skjemaet, så tar styret kontakt for nærmere avtale.