Kontakt

Våre gateadresser

Kirkeveien 78 a, b og c
Hammerstads gate 16, 18, 20 og 22
Trudvangveien 7, 9, 11, 13 og 15

Postadresse

Solvang Park AS
v/Boligbyggelaget Usbl Oslo
Postboks 8944 Youngstorget
0028 Oslo

Fakturaadresse

921 706 375
Postboks 2740
7439 TRONDHEIM

Faktura kan også sendes som EHF eller til faktura@usbl.no

Styret

  • Svein Hammerstrøm (styreleder og brannvern) tlf: 406 27 021
  • Benedicte Frydendal (økonomi og kommunikasjon) tlf: 905 60 959
  • Bjørn Waage Skogtrø (drift) tlf: 957 73 555
  • Magnus Sparre (organisering) tlf: 413 60 462
  • Yvan Strahm (nøkler/calling) tlf: 413 99 404
  • Bjørn Tore Aurlien (vara) tlf: 977 94 345
  • Margareta Karlsson (vara) tlf: 954 04 955

Styret kan kontaktes via post til Solvang Park AS, Trudvangveien 7, 0363 Oslo, på epost solvangpark@gmail.com, gjennom melding på Facebook, eller ved hjelp av kontaktskjemaet nederst.

Valgkomité

  • Erik Hovi tlf: 99225042
  • Peder Bergsland tlf: 92085346
  • Nicolai Prytz tlf: 97679763

Forretningsfører

Boligbyggelaget Usbl. Telefon kundesenter 22 98 38 00 (åpent 08:30 – 15:30).

Vaktmester

Vaktmesterarbeid kan bemerkes/ søkes via eget skjema.

Skjema for kontakt med styret