Ved å godkjenne at vår forretningsfører, USBL, kan sende deg elektronisk kommunikasjon, slipper du å få brev i postkassen og selskapet sparer penger for utsendelse av brev.

En av de viktigste samhandlingsarenaene mellom styret og vår forretningsfører, er portalen til USBL. Her legges alle dokumenter som kommer til styret fra ulike offentlige instanser og vi deler viktig informasjon med forretningsfører. Alle faktura godkjennes i portalen og her oppdaterer vi og følger opp budsjettet og økonomien i selskapet.

Det finnes noen sikre vårtegn. Generalforsamling er en av de. Onsdag 10. mai klokken 18.00 inviteres du som aksjonær til generalforsamling i Majorstuen kirke.

Solvang Park har hatt en ugunstig låneform i form av et ballonglån som forfaller i sin helhet i 2018. Det totale lånet er i skrivende stund på i underkant av 12 millioner kroner. Så vidt styret er kjent med er dette lånet bygget opp over tid for blant annet:

Styret har utredet muligheten for å gjennomføre et salg av vårt loftsareal og gjennomført et vellykket informasjonsmøte på loftet i Trudvangveien. Her ligger presentasjonen fra informasjonsmøtet. Dersom du ønsker papirutgaven av informasjonsbrosjyren fra utbygger, kan dere kontakte styret på e-post og få et eksemplar i postkassen.

Styret har utredet muligheten for å gjennomføre et salg av vårt loftsareal. Hensikten er å hente inn kapital til selskapet og muliggjøre forbedringer som oppussing av trappeganger og oppgradering av bakgården.

Oslo kommune har besluttet å innføre eiendomsskatt i 2017. Noen av beboerne i Solvang Park kommer over bunnfradraget og må betale eiendomsskatt. Kommunen skriver ut eiendomsskatten til borettslag og boligaksjeselskap som så fordeler dette blant sine andelshavere.

Det er innført eiendomsskatt i Oslo fra 2016. Styret har mottatt brev fra eiendomsskattekontoret om at eventuelt skyldig beløp vil kreves inn fra Solvang Park AS ettersom det er selskapet som eier leilighetene.

Enkelte aksjonærer som betaler med bankgiro (ikke e-faktura eller avtalegiro) melder om krøll med fakturautsendelsene fra Usbl. I tillegg har styret fått to henvendelser om grunnlaget for den innbetalingsplanen som styret har lagt for det ekstraordinære husleietillegget.

Styret har jobbet  med forretningsfører for å avklare hvordan de nye ordinære og ekstraordinære felleskostnadene skal implementeres. Her finner du en oppsummering av våre konklusjoner.

Vi har fått tilbakemelding fra renovasjonsetaten på vår bruk av søppelhusene. Det er et formularskjema hvor de kan krysse av på observerte feil, og vi har fått kryss på 4 av 9 mulige. Det synes vi vel er for dårlig?

Solvang Park får ny TV-/ Internettleverandør fra 1. november 2015. Treårsavtalen med GET har utløpt og styret har tegnet ny treårsavtale med konkurrenten Canal Digital (Telenor).

Vi minner om at vi skifter forretningsfører fra Brækhus Dege til USBL den 1. april. Husk å slette innlagte husleiebetalinger og e-fakturaer for april og fremover i nettbanken – og riv i stykker gamle giroblanketter!

stromavles-350x150

Dagen etter generalforsamlingen dukket det opp en strømregning for fellesarealene for de to månedene mars og april som var dobbelt så høy som hele fjorårets forbruk til sammen.

50.000 kroner i strøm på to måneder! Umulig! Lett å finne feilen der, tenkte jeg – og ringte Hafslund med streng mine og visshet om at her skulle regningen kuttes.