Dårlig på resirkulering?

Vi har fått tilbakemelding fra renovasjonsetaten på vår bruk av søppelhusene. Det er et formularskjema hvor de kan krysse av på observerte feil, og vi har fått kryss på 4 av 9 mulige. Det synes vi vel er for dårlig?

Renovasjonsetaten finner at vi slurver med:

  • Papir i avfallsbeholderen – unødvendig når vi har to egne innkast for papir på hver av fire søppelhus. Bruk riktig innkast!
  • Få grønne poser – vi kaster tydeligvis matavfall i restavfallet. Hent gratis grønne poser på Rimi og kildesortér!
  • Få blå poser – vi kaster tydeligvis plastavfall i restavfallet også. Hent gratis blå poser på Rimi og kildesortér!
  • Løst avfall i avfallsbeholderen – vi kaster åpne eller løst knyttede poser med søppel opp i beholderen. Husk å knyte dem dobbelt!

Vi betaler en ganske høy renovasjonsavgift – det er fra hukommelsen 150-200.000 i året, og styret ser heller at avgiften går ned gjennom bedre sortering enn opp gjennom uvaner. Sløv bruk av poser i beholderne kan også skape rotteproblemer slik vi vet andre i området har hatt – også et dyrt og ubehaglig problem.

Savner du hjelp og råd om resirkulering så les mer på nett, skaff deg en kildesorteringsstasjon for eksempel på IKEA, Clas Ohlson eller tilsvarende – og hent deg noen gratis blå og grønne poser på matbutikken. Takk for hjelpen!