Ved å godkjenne at vår forretningsfører, USBL, kan sende deg elektronisk kommunikasjon, slipper du å få brev i postkassen og selskapet sparer penger for utsendelse av brev.

En av de viktigste samhandlingsarenaene mellom styret og vår forretningsfører, er portalen til USBL. Her legges alle dokumenter som kommer til styret fra ulike offentlige instanser og vi deler viktig informasjon med forretningsfører. Alle faktura godkjennes i portalen og her oppdaterer vi og følger opp budsjettet og økonomien i selskapet.