En av de viktigste samhandlingsarenaene mellom styret og vår forretningsfører, er portalen til USBL. Her legges alle dokumenter som kommer til styret fra ulike offentlige instanser og vi deler viktig informasjon med forretningsfører. Alle faktura godkjennes i portalen og her oppdaterer vi og følger opp budsjettet og økonomien i selskapet.

Alle enheter i Trudvangveien og Hammerstadsgaten har denne høsten fått installert sentralt brannvarslingsanlegg. Dette er et av tiltakene vi har utført for å sikre byggene våre mot brann og tragiske utfall.

Styret har kjøpt inn 2 nye griller som står i vaktmesterboden i bakgården. Vi oppfordrer beboere som ønsker å benytte seg av grillene til å montere disse og sette dem ut. Koden til låsen kan fås ved å kontakte en av oss i styret.

Det finnes noen sikre vårtegn. Generalforsamling er en av de. Onsdag 10. mai klokken 18.00 inviteres du som aksjonær til generalforsamling i Majorstuen kirke.

Vi holder vårdugnad ONSDAG 26. APRIL 2016 kl. 18:00 – 20:00 og samles for å klargjøre bakgården og grøntarealet for sommerhalvåret i den flotte parken vår.

Solvang Park har hatt en ugunstig låneform i form av et ballonglån som forfaller i sin helhet i 2018. Det totale lånet er i skrivende stund på i underkant av 12 millioner kroner. Så vidt styret er kjent med er dette lånet bygget opp over tid for blant annet:

Iht. aksjelovens § 5-11 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i boligaksjeselskapet vil bli avholdt 10. mai klokken 18.00 – 20.00 i Kirkestuen, Majorstuen kirke.

En dag i begynnelsen av desember i fjor, etter en lang dag på jobb, kom jeg hjem og åpnet postkassen min. Der lå et brev på 216 sider fra Oslo byfogdembete og Randi Guri Arnesen med begjæring om gransking. God jul!, tenkte jeg, og startet prosessen med å svare ut den informasjonen som ble etterspurt.

Hafslund skal installere nye automatiske strømmålere i alle eksisterende strømmålere i Solvang Park AS i løpet av 2017. Hver boenhet vil motta informasjon om dette direkte fra Hafslund i forkant av installasjonen.

Loftet vårt er ettertraktet og en utredning styret har utført viser at et salg av loftet er fult mulig.  Vi inviterte derfor alle beboere til et informasjonsmøte der vi presenterte innholdet i et loftprosjekt. I denne forbindelse spurte vi beboerne om de er interessert i at vi skal selge loftet og frigjøre midler til selskapet vårt.

Styret har utredet muligheten for å gjennomføre et salg av vårt loftsareal og gjennomført et vellykket informasjonsmøte på loftet i Trudvangveien. Her ligger presentasjonen fra informasjonsmøtet. Dersom du ønsker papirutgaven av informasjonsbrosjyren fra utbygger, kan dere kontakte styret på e-post og få et eksemplar i postkassen.

Styret har utredet muligheten for å gjennomføre et salg av vårt loftsareal. Hensikten er å hente inn kapital til selskapet og muliggjøre forbedringer som oppussing av trappeganger og oppgradering av bakgården.

Styret ønsker velkommen til høstdugnad mandag 26. september klokken 18:00.

Vi åpner med litt manuelt arbeid, sper på med naboskap og avslutter med pizza og klapp på ryggen. 

Oslo kommune har besluttet å innføre eiendomsskatt i 2017. Noen av beboerne i Solvang Park kommer over bunnfradraget og må betale eiendomsskatt. Kommunen skriver ut eiendomsskatten til borettslag og boligaksjeselskap som så fordeler dette blant sine andelshavere.