NB! Korrekt dag er onsdag 10. mai: Loft og generalforsamling

Det finnes noen sikre vårtegn. Generalforsamling er en av de. Onsdag 10. mai klokken 18.00 inviteres du som aksjonær til generalforsamling i Majorstuen kirke.

Innkallingen der agendaen er beskrevet er sendt deg i posten. En av sakene på agendaen er om vi skal selge loftet vårt eller ikke. Og det er det du som bestemmer.

Hvorfor ønsker vi å selge loftet?

Grunnen til at vi ønsker å selge loftet er enkelt og greit at vi ønsker penger til selskapet som kan brukes til utbedringer og varig vedlikehold. Ved å frigjøre den store verdien som ligger i loftet vårt, vil selskapet kunne nedbetale all gjeld og ferdigstille den planlagte vedlikeholdsplanen. Dersom vi har midler til overs etter dette, vil vi kunne lage et vedlikeholdsfond som vil være med på å sikre fremtidige utgifter til varig vedlikehold.

Kan vi selge loftet?

Ja, dersom 2/3 av aksjonærene mener vi bør gjøre dette, vil styret få et mandat til å gjennomføre salget. Dersom det ikke er tilstrekkelig flertall til å gjennomføre salget, vil vi måtte finne andre måter å finansiere vedlikeholdsplanen på. Alt arbeidet som er gjort med å utrede muligheten for å selge loftet, er varig og vil kunne tas opp igjen av fremtidige styrer.

Hva inneholder mandatet?

Mandatet som står beskrevet i innkallingen sier i praksis at aksjonærene godtar at det gjøres en utvidelse av antall aksjer i selskapet og at det er en profesjonell utbygger som skal stå for arbeidet med å utvikle de nye leilighetene. Mandatet inneholder føringer som styret må forholde seg til, blant annet at vi ikke kan selge loftet til noe lavere enn 20 millioner kroner, at det totalt ikke kan bli flere enn 24 leiligheter og at kjøpesummen skal benyttes til å nedbetale fellesgjelden og gå til fremtidig vedlikehold.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om salg av loftet?

Styret har avholdt informasjonsmøte om loftet tidligere i år, på loftet, og det er lagt ut flere saker på nettsidene våre. Du kan lese om loftet i disse sakene og i innkallingen til generalforsamlingen.

  1. https://solvangpark.com/2017/01/13/informasjonsmote-om-mulig-salg-av-loftet/
  2. https://solvangpark.com/2017/01/31/takk-for-oppmote-pa-informasjonsmote-om-salg-av-loftet/
  3. https://solvangpark.com/2017/02/16/videre-arbeid-med-loft/

Vel møtt til vårens sikreste vårtegn!