Videre arbeid med loft

Loftet vårt er ettertraktet og en utredning styret har utført viser at et salg av loftet er fult mulig.  Vi inviterte derfor alle beboere til et informasjonsmøte der vi presenterte innholdet i et loftprosjekt. I denne forbindelse spurte vi beboerne om de er interessert i at vi skal selge loftet og frigjøre midler til selskapet vårt.

image-3

Vi mottok 48 besvarelser på undersøkelsen. Dersom vi tar utgangspunkt i at vi er 88 boenheter og at hver boenhet kun svarte én gang, gir dette en svarprosent på 55 %. 48 % sier ja til å selge loftet, 52 % sier nei. Samtidig mener de fleste at vi bør lage et vedlikeholdsfond med midler fra loftsalget.

image-2

Styret merker seg at det er argumenter både for og i mot å selge loftet, men vi ønsker at det skal være opp til en generalforsamling å bestemme om mandatet for salg skal gis eller ikke.

Styret kommer til å legge frem forslag til et mandat for å gjennomføre et salg på neste generalforsamling 10. mai 2017.

Dersom mandatet skal bli gitt, krever det 2/3 flertall på en generalforsamling. Hvis du mener det er riktig å selge loftet, er det viktig at du møter opp eller gir din fullmakt for at prosjektet skal bli en realitet.

Du kan lese mer om loftprosjektet her og presentasjonen fra informasjonsmøtet er tilgjengelig her.