Nye automatiske strømmålere

Hafslund skal installere nye automatiske strømmålere i alle eksisterende strømmålere i Solvang Park AS i løpet av 2017. Hver boenhet vil motta informasjon om dette direkte fra Hafslund i forkant av installasjonen.

Hafslund har fått tilgang på en systemnøkkel til alle byggene og skal ikke trenge tilgang til de enkeltes boenhet for å gjennomføre installasjonen i sikringsskapene som står i trappeoppgangen. Kostnaden ved oppgraderingen inkluderes i nettleien.

Fordelen med automatiske strømmålere er:

  • Du slipper å lese av strømmen
  • Du kan får raskere og mer oppdatert informasjon om ditt strømforbruk
  • Din faktura vil bli basert på nøyaktige målerverdier
  • Din nye automatiske strømmåler kan være plattform for nye og nyttige tilleggstjenester
  • Nettselskapet vil få mer informasjon om tilstanden til sitt strømnett, som igjen vil gi kortere avbruddstid, økt leveringssikkerhet og bedre kundeservice

Vi som selskap vil unngå plutselig overraskelser, slik vi fikk i mai 2014.

Du kan lese mer om nye automatiske strømmålere her.