stones-350x150I dag har vi satt opp nye steiner som sperre mot bilkjøring gjennom atriet langs gangveien i Trudvangveien. Økende trafikk og «jeg skal bare…» ødelegger plenen og brosteinen, i tillegg til at det skaper utrygghet og problemer for fremkommelighet som beskrevet for noen uker siden.