Parkere på plenen?

Vi fikk dette bildet tilsendt fra en oppgitt beboer, og kan bekrefte at nei – det er ikke greit å kjøre eller parkere på gressplenen.

Parkering i den asfalterte sonen utenfor porten er heller ikke tillatt. Det er imidlertid greit med korte opphold for av- og på-lessing i den asfalterte sonen, og i tilfeller der det kun er snakk om korte stopp og det er midlertidig fullt på gaten.

Beboeren plikter uansett at bilen ikke blokkerer for åpning av port-døren, åpning av søppelhuset eller tilgang for utrykningspersonell. Det er ikke greit å parkere utenfor porten i mange timer av gangen – eller over natten – av hensyn til naboer og potensialet for blokkering av annen nødvendig trafikk inn og ut av gårdsrommet.