Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Redigert faksimile av aksjebrev fra Stein Jørgensen

 

Styret i Solvang Park AS kaller som tidligere varslet inn til ekstraordinær generalforsamling kl. 18:00 tirsdag den 3. mars 2015 i Kirkestuen på Majorstuen kirke.

Alle aksjonærer skal motta innkallingen i løpet av kort tid da forretningsfører skal ha sendt denne til trykking. I mellomtiden kan elektronisk versjon leses her på nettsiden for Dokumenter.

Foruten det formelle som registrering av aksjonærer med fullmakt (som bes møte fra 17:30) og konstituering av møtet osv. så vil følgende saker føres for aksjonærene:

  • Vedlikeholds- og finansieringsplan (beslutningssak)
  • Valg av valgkomité (beslutningssak)
  • Balkongsaken (orienteringssak)

Generalforsamlingen har en formell ramme, med taleliste og regi. Merk for eksempel at den ikke er et allmøte for å fremme gode ideer eller en «domstol» for prøving av klager, men heller et formelt beslutningsforum som vi skal gjøre så åpen, trygg og inkluderende som praktisk mulig for alle aksjonærer.

Styret oppfordrer alle aksjonærer til å benytte anledningen til å bli kjent med nye (og gamle) naboer og styrer. Vel møtt!