Vi har avholdt årets ordinære generalforsamling og fattet vedtak sammen. Her følger en kort oppsummering av de viktigste sakene for de som ikke kunne være tilstede!

Iht. aksjelovens § 5-11 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i boligaksjeselskapet vil bli avholdt tirsdag 8. mai klokken 18.00 – 20.00 i Kirkestuen, Majorstuen kirke.

Vi har avholdt årets ordinære generalforsamling og fattet en rekke vedtak sammen. Her følger en kort oppdatering for de som ikke kunne være tilstede!

Iht. aksjelovens § 5-11 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i boligaksjeselskapet vil bli avholdt 10. mai klokken 18.00 – 20.00 i Kirkestuen, Majorstuen kirke.

Styret i Solvang Park AS kaller inn til ekstraordinær generalforsamling kl. 18:00 tirsdag 18. oktober 2016 i Kirkestuen på Majorstuen kirke.

Minner om ordinær generalforsamling i morgen tirsdag 10. mai kl. 18:00. Vi ber flest mulig møte fra 17:30 for å sikre at vi kommer i gang presis. Om du ikke kan møte så gi din/ deres fullmakt til en som skal stemme slik du ønsker, eller legg den i styrets postkasse merket med et navngitt styremedlem som du vil skal stemme for deg. Innkalling er også lagt ut på nett. Vel møtt!

Forretningsfører har oversendt varsel om ordinær generalforsamling for 2016 (regnskapsåret 2015) den 10. mai 2016 fra kl. 18:00 – 20:00 i kirkestuen på Majorstuen kirke.

Sommeren er over oss og det er mange som kunne tenke seg en balkong å tilbringe varme sommerkvelder på, med god mat, drikke og hyggelig selskap. Om alt går etter planen vil dette kunne være en realitet neste sommer.

Etter krav fra en aksjonær som har samlet over 10 % av aksjonærenes fullmakter er det innkalt til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 25. august 2015 fra kl. 18:00-19:00 i kirkestuen på Majorstuen kirke.

Enkelte aksjonærer som betaler med bankgiro (ikke e-faktura eller avtalegiro) melder om krøll med fakturautsendelsene fra Usbl. I tillegg har styret fått to henvendelser om grunnlaget for den innbetalingsplanen som styret har lagt for det ekstraordinære husleietillegget.

Styret har jobbet  med forretningsfører for å avklare hvordan de nye ordinære og ekstraordinære felleskostnadene skal implementeres. Her finner du en oppsummering av våre konklusjoner.

Minner om ordinær generalforsamling i dag kl. 18:00 i Kirkestuen på Majorstuen kirke. Vi ber flest mulig møte fra 17:30 for å sikre at vi kommer i gang presis, og om du ikke kan møte så gi din fullmakt til en som stemmer slik du ønsker. Innkalling er også lagt ut på nett. Vel møtt!

Styret fikk melding om tett avløp i HG 16 i dag morges og fikk hjelp fra en berørt aksjonær (takk!) til å få ut rørblokkeringsekspertise som raskt fikk staket ut røret slik at krisen skal være avverget inntil videre.

Solvang Park AS avholder sin ordinære generalforsamling for 2014 tirsdag den 26. mai 2015 fra klokken 17:30 til 20:00 i Kirkestuen på Majorstuen kirke.

I forbindelse med utvikling av Solvang Parks reviderte vedlikeholdsplan har styret innhentet tilstandsrapporter med hensyn til blant annet brannsikkerhet, piper og tilstanden til bygningsmassen generelt.

 

Styret i Solvang Park AS kaller som tidligere varslet inn til ekstraordinær generalforsamling kl. 18:00 tirsdag den 3. mars 2015 i Kirkestuen på Majorstuen kirke.

Alle aksjonærer skal motta innkallingen i løpet av kort tid da forretningsfører skal ha sendt denne til trykking. I mellomtiden kan elektronisk versjon leses her på nettsiden for Dokumenter.