Tett avløp i HG16

Styret fikk melding om tett avløp i HG 16 i dag morges og fikk hjelp fra en berørt aksjonær (takk!) til å få ut rørblokkeringsekspertise som raskt fikk staket ut røret slik at krisen skal være avverget inntil videre.

Resultatet av blokkeringen er imidlertid behov for udelikat opprydding i sammenheng med sluk i enkelte leiligheter. Slike ting skjer iblant og er en påminnelse om at avløpssystemet vårt er modent for tyngre vedlikehold. Styret har et punkt om dette i vedlikeholdsplanen som legges frem for generalforsamlingen 26. mai.