Hvem kan få balkong?

Melding fra Balkongkomiteen: Balkongkomiteen har blitt kontaktet av flere aksjonærer med spørsmål om hvem som kan få balkong, siden det verserer rykter og usannheter blir spredd.

Forhåndskonferanse med Plan og Bygningsetaten har ikke utelukket noen muligheter, verken om balkong ut mot gaten, inn mot atriet, i 1. etasje eller høyere. De har ikke kommet med noen bestemte krav om dekning eller symmetri.

De vil ikke gi noen garanti på forskudd, og de har gjort det det er klart at dette kan kun avklares ved at Solvang Park sender inn en søknad. Etablert praksis i området vil være et naturlig utgangspunkt for søknaden vår.

I nærområdet finnes balkonger både ut mot gate og inn mot gårdsrom, høyt oppe og selv i 1. etasje. Observante aksjonærer vil observere at symmetri er heller ikke ivaretatt enkelte steder.

Vi minner om at heller ikke Byantikvaren har innvendinger mot balkonger generelt, ut mot gate eller inne i atriet.

Med dette som utgangspunkt har komitéen sondert blant aksjonærene og funnet at 61% ønsker balkong, 25% ønsker ikke balkong og 14% har ikke svart.

Balkongsaken har en lang historikk i Solvang Park. Det er viktig å presisere at det har aldri blitt sendt inn noen offisiell søknad til Plan og Bygningsetaten, så historikken er uinteressant i den forstand at vi kan kun få vite hva som er mulig ved å sende inn en formell søknad.

Vennlig hilsen,

Balkongkomitéen
Petter, Isak, Magnus og Bjørn