Piper og ildsteder?

Skorsteiner ved Solvang Park AS ble rehabilitert 1. kvartal 2016 gjennom nedføring av stålrør i 38 av 65 pipeløp, se oversikt under. Pipeløpene som ikke ble rehabilitert ble plombert og kan ikke benyttes. Ildsteder som ble ønsket beholdt ble så koblet på røret på nytt, og det er sørget for at det vil være mulig for aksjonærer å koble til ildsteder for egen regning på alle de opprinnelige stedene også i fremtiden.

Prosedyre for tilkobling

Pipeløp skal ikke endres på, men om aksjonærer ønsker å gjøre endringer på eksisterende ildsted eller koble til et nytt ildsted så kan dette gjennomføres ved bruk av  fagperson. Tiltaket må i alle tilfelle søkes godkjent fra styret som fører oversikt med skorsteiner og ildsteder, samt informeres Brann- og redningsetaten.

Se forøvrig informasjon om større- og mindre endringer på egen nettside.

Spørsmål?

Kontakt styret.

Oversikt over rehabiliterte skorsteiner

De 38 av 65 skorsteiner som er rehabilitert omfatter skorsteiner nummer: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 63 og 64. Plasseringene av disse (markert med rød ring rundt skorsteinsnummer) fremgår av bilder under.

Kirkeveien
kv-761x519Hammerstads gate
hg-761x519Harald Hårfagres gate
hh-761x519Trudvangveien
tv-761x519