Status prosjekt brannbalkonger

På ordinær generalforsamling i 2022 i juni ble det vedtatt å søke om å fjerne eksisterende brannbalkonger så langt det innvilges av kommunen etter søknad. Protokollen kan leses her.

Forslag alternativ 1, som ble vedtatt, heter i innledende avsnitt:

«Brannbalkongene rives så langt Plan- og bygningsetaten tillater det og gir tillatelse til
oppsett av enkeltstående balkonger inn mot bakgård. [Riving estimert minimum kr. 6,5
mill. kroner] Det er en forutsetning for å rive brannbalkonger at brannsikkerhet og rømningssikkerhet er ivaretatt ved at Plan- og bygningsetaten gir godkjenning til å rive.»

Prosjektet er nå i en rådgivningsfase. Det vil bli utarbeidet et brannkonsept for Solvang Park, som ivaretar nødvendige branntekniske vurderinger, før det søkes om rivning. Dette vil gi selskapet et faglig fundert grunnlag, både for egen del og overfor kommunen, om hvordan brannsikkerhet i boligaksjeselskapet ivaretas og at formelle krav og hensyn er ivaretatt.

Styret vil vite mer om videre tidslinje for prosjektet når brannkonsept foreligger, og vil da komme tilbake med mer informasjon. Beboere skal kunne være trygge på at faglige vurderinger av brannsikkerhet er en del av prosjektet.

Det er ellers avdekket at enkelte tidligere oppførte enkeltstående balkonger manglet ferdigattest. Balkongteam som var utførende entreprenør er kontaktet og har meldt tilbake at de skal ordne dette.