Som vanlig foretar vi en felles sykkelopprydning under dugnaden. Det blir til stadighet satt igjen sykler og låser ved utflytting, samt sykler som ikke er i bruk og vi ønsker å frigi denne kapasiteten i sykkelstativene våre til de som faktisk bruker dem.

Alle sykler i bakgården og i fellesarealer blir i løpet av nest uke merket med et fargerikt bånd. BÅNDET MÅ FJERNES FØR DUGNADEN HVIS DU VIL BEHOLDE SYKKELEN, da alle merkede sykler fjernes på dugnadsdagen.

Det blir hengt opp informasjon om dette i oppgangene, samt at det kommer en påminnelse når dugnaden nærmer seg.

Vi har avholdt årets ordinære generalforsamling og fattet vedtak sammen. Her følger en kort oppsummering av de viktigste sakene for de som ikke kunne være tilstede!

Alle sykler i bakgården og i fellesarealer blir i løpet av nest uke merket med et fargerikt bånd. BÅNDET MÅ FJERNES FØR DUGNADEN HVIS DU VIL BEHOLDE SYKKELEN, da alle merkede sykler fjernes på dugnadsdagen.

Vi har avholdt årets ordinære generalforsamling og fattet en rekke vedtak sammen. Her følger en kort oppdatering for de som ikke kunne være tilstede!

Solvang Park resirkulerer avfall, og vi minner om at søppel skal i søppelhusene i henhold til resirkuleringsanvisninger. Det skal ikke legges noe på bakken, og feks glass leverer du selv til glass/ metallbanken 50 meter nedi veien utenfor biblioteket i Harald Hårfagres gate.

Det går mot sommer, nettene blir lysere og humøret stiger. Bakgården kaller og det blir selskaper hjemme med åpne vinduer. Hos oss i Solvang har vi en fin balanse mellom sosial fleksibilitet og selvdisiplin – men det hender likevel vi tråkker over hverandres grenser. Hva gjør vi da?

Alle sykler i bakgården og i fellesarealer er nå merket med rødt bånd. BÅNDET MÅ FJERNES FØR DUGNADEN HVIS DU VIL BEHOLDE SYKKELEN, da alle merkede sykler fjernes på dugnadsdagen.

Solvang Park AS avholder sin ordinære generalforsamling for 2014 tirsdag den 26. mai 2015 fra klokken 17:30 til 20:00 i Kirkestuen på Majorstuen kirke.

soppel-350x150Styret ser at det er overfylt i søppelrommene og minner om at det ikke skal kastes søppel når det er fullt.

Søppeltømming finner sted mandag, onsdag og fredag og dersom det er fullt må du vente til etter neste tømming.

gardsrom-350x150Gårdsrommet er til felles glede for beboerne i Solvang Park. Grilling, lek og sosialt samvær er en del av dette, noe som gjør parken vår til en fantastisk ressurs for oss alle.

Styret har fått spørsmål om hvor grensene går for bruken av gårdsrommet, og vi vil oppklare følgende:

stones-350x150I dag har vi satt opp nye steiner som sperre mot bilkjøring gjennom atriet langs gangveien i Trudvangveien. Økende trafikk og «jeg skal bare…» ødelegger plenen og brosteinen, i tillegg til at det skaper utrygghet og problemer for fremkommelighet som beskrevet for noen uker siden.

bre-pipe-350x150Solvang Park går under Brann- og Redningsetatens (BRE) definisjon på ”eldre murgård” (også kalt 1890-gård), en bygning med ytter- og bærevegger i murt teglstein og med etasjeskillere i tre. Under prosjektet «Brannsikker bygård» har BRE gjennom de siste årene hatt tilsyn med bygårder som faller under denne definisjonen, og den 25. februar var de på befaring med styret i Solvang Park.