Søppel og hensatte gjenstander

Styret ønsker å minne om at det ikke er anledning til å sette igjen søppel og private gjenstander i fellesarealene.

Fellesboder (som ikke er omgjort til sykkelboder) vil bli avlåst av styret slik at vi hindrer at noen tar seg til rette.

I løpet av de siste årene har vi brukt en vesentlig del av fellesskapets midler på å fjerne søppel som noen setter fra seg, se tabell under.

2017 2016 2015
Containerleie/
tømming
34,000 kr 20,000 kr 23,000 kr

Det virker unødvendig å måtte betale for fjerning av store mengder søppel og vi oppfordrer alle til å benytte Oslos mange gjenbruksstasjoner, der det er gratis å levere det du ikke lenger har behov for.