Mange beboere benytter vedfyring som supplement ved siden av elektrisk oppvarming eller mest for kosens skyld i det kalde vinterhalvåret. Styret mottar fra tid til annen henvendelser knyttet til ildsteder og vi har derfor samlet 8 tips til en mer effektiv fyring.

I 2016 ble operative skorsteiner rehabilitert ved å sette ned stålrør for å sikre videre bruk. Dette kan du lese mer om her. Dette ble gjort fordi Brann- og redningsetaten ved feiing i 2013 avdekket behov for rehabilitering av pipeløpene, noe som ble bekreftet i etterfølgende videoinspeksjoner. Etter dette skal ildsteder som er i bruk være koblet på stålrørene i skorsteinene.

Tusen takk til Bjørn, Benedicte, Tore, Ingebjørg, Christian, Casper, Karoline, Trond, Yvan, Smilla, Nils S., Martin, Edel, Svein, Mohammed, Annie, Silje, Vigdis, Hilde, Agnete, Kjellaug, Morten, Jomi, Hilde, Laura, Kjersti, Nicolai, Oda, Margrete, Nils N, Viktor, Martine og Magnus T., til deg jeg ikke klarte å tyde håndskriften til og til deg som glemte å skrive deg på listen.