Støv i brannalarmen

Brannalarmanlegget vårt testes årlig av vår leverandør Gowens. Vi mottar i etterkant en rapport som sier noe om hendelser i anlegget det siste året og om det er avdekket noen feil.

Testen som ble gjennomført 29.09.2020 avdekket at det er flere detektorer som har mye støv i seg. Den enkelte beboer vil få e-post om hvem det gjelder og vi ser av oversikten at dette er enheter det har vært utført oppussing.

Normalt støvinnhold på en detektor er 0 – 3 % per år. Enkelte av detektorene har opp til 66 % støv i seg. Disse detektorene er satt på en observasjonsliste og må mest sannsynlig skiftes ut før øvrige detektorer i brannalarmanlegget. Detektorene fungerer nå som normalt og det er viktig å unngå ytterligere støv.

Dersom en detektor må byttes ut før antatt levetid på anlegget, må dette dekkes av den enkelte eier av enheten.

Hva må du gjøre for å unngå støv i detektoren?

Ved oppussing må du dekke til detektoren med plast og tape for å unngå at detektoren får støv i seg. Alle skal ha mottatt en brosjyre om dette hvert år. Når støvet først er kommet helt inn i «kammeret» på detektoren er det svært lite å gjøre med det. Hvis man støvsuger detektoren kan man risikere at støvet flytter på seg inne i detektoren og gjør ting enda verre.

Enkelte detektorer i trappeoppgang og kjeller har også for høyt støvinnhold. Sørg derfor for å dekke til detektorer i din leilighet, trappeoppgang og kjeller når du utfører arbeid som støver mye.