Tagging?

Solvang Park har nulltoleranse for tagging. Deler av bygningsmassen er behandlet med anti-tagging kjemikalier som skal gjøre taggene enklere å fjerne. Fjerning av tagging inngår i vår vaktmesteravtale, men vi er avhengig av din hjelp til å informere oss om når du ser flater som er tagget på.

Rutinen for å håndtere tagging er:

  1. Informer vaktmester
  2. Taggingen fjernes og males over

Fargekoder: