Forsikringsskade

Source: Wikimedia commons user Unr3strained

Vi må alle tilrettelegge for en sikker hverdag. Men det skjer fra tid til annen at det lekker et sted eller annen skade oppstår i Solvang Park.

Først og fremst er det selvsagt viktigst å ta akuttsteg hvis det er personskade eller fare for personskade (sikre den skadede/ risikoutsatte og ringe nødnummer 110 Brann, 112 Politi, 113 Ambulanse).

Dersom det er snakk om lekkasje eller annen forsikringsskade på Solvang Parks eiendom så må styret informeres umiddelbart per telefon eller e-post.

HOVEDRUTINE VED FORSIKRINGSSKADESAKER

Dette er viktig at du vet når du skal benytte forsikringen til selskapet:

  • Du er selv ansvarlig for innmelding og oppfølging av skaden med vår forretningsfører og gjeldende forsikringsselskap.
  • Den som utløser forsikringskravet må selv betale egenandelen.

1. Ved behov for akutt skadebegrensning så kontakt hjelp

2. Informer forretningsfører og styret

3. Vår forsikringsavtale

  • Solvang Park er forsikret i Gjensidige Forsikring, avtalenummer 81404362
  • Ring Gjensidige Alarmtelefon: 03100

Hver aksjonær/ beboer må selv ha tegnet innbo– og løsøreforsikring, og du må selv ordne opp med krav ovenfor ditt innboforsikringsselskap samt holde dialog med Gjensidige etter dialog med forretningsfører.

Gjensidige betaler i henhold til vanlig praksis ut kravet minus egenandel når skaden dekkes av Solvang Park AS forsikring i Gjensidige eller egenandelen blir belastet vedkommende som utløser forsikringskravet.