Økonomi

Regnskap

Solvang Park drives som et aksjeselskap
der driftsutgifter dekkes av husleieinntekter og større vedlikeholdsutgifter med innbetalinger fra aksjonærene.

Husleieinntekter i 2018 utgjorde om lag 3,5 millioner kroner, årsresultatet var på 0,2 mill og total gjeld per 31. desember 2012 var på 10,5 mill.

Per 2018 kan vi dele inn våre fellesutgifter på fire ulike områder innenfor driftsbudsjettet:

  • Administrasjon av aksjeselskapet ca. 6 %
  • Kommunale avgifter, forsikringer, strøm, kabel-TV ca. 31 %
  • Renteutgifter og avdrag på felles gjeld ca. 25 %
  • Drift og vedlikeholdskostnader ca. 38 %

Disse beløpene er omtrentlige og kan variere betydelig fra år til år. Større vedlikehold og andre investeringskostnader er ikke tatt med på driftsbudsjettet.

Regnskap fremkommer i innkallingene til generalforsamling på Dokumentsiden.

Lån

Per 2019 har Solvang Park AS samlet sitt lån hos Handelsbanken. Lånet er på 10.052.097 og skal være tilbakebetalt innen 31.12.2031.

Din andel av lånet kan du få ved å logge deg på USBL sin portal.