Historiske tegninger

Situasjonskart, plantegninger, snitt og detaljriss medfulgte de originale byggesøknadene til datidens Plan- og bygningsetat i 1921. Disse kan fremskaffes hos PBE eller lastes ned her: