Høstdugnad tirsdag 11. oktober

Vi gjør klar for vinteren og arrangerer høstdugnad 11. okt. klokken 17.00 til ca. 19.00 (pga. høstmørket).

Hva skal gjøres?

* Vaske og sette bort grillene

* Rydde ut skrot fra loft, kjeller og fellesboder

* Koste kjeller og loft

* Fjerne alt av søppel rundt byggene og i bakgården

* Fjerne sykler med bånd. Sykler og sykkellåser som åpenbart ikke er i bruk vil også bli fjernet.

* Rydde og spyle søppelskur

* Vaske vinduer i oppgangene

NB: Alle sykler i bakgården og i fellesarealer blir merket med et bånd. BÅNDET MÅ FJERNES FØR DUGNADEN DERSOM DU VIL BEHOLDE SYKKELEN, da alle merkede sykler fjernes på dugnadsdagen. Vi vil også fjerne sykkellåser uten sykkel og sykler som åpenbart ikke er i bruk (punktert, ødelagt sete, mangler utstyr, med mer).

Kaste skrot?

Dagen etter dugnaden kommer det søppelbil som tar med seg ting og tang du ikke lenger vil ha i boden din. Det som skal kastes kan stilles ryddig opp langs veggen ved begge portene i Trudvangveien fra 7. okt. og til dugnaden starter (etter det trenger vi deg på dugnaden).

Det er ikke anledning til å sette ut byggeavfall som gipsplater, maling og giftig avfall. Dersom ryddeselskapet må ta med maling, belastes det et tillegg for dette per kilo, noe som er helt unødvendig siden du som beboer i Oslo kan levere avfallet gratis på en av Oslos mange gjenbruksstasjoner gjennom året.

Hensatte gjenstander i fellesarealer og sykler med bånd vil bli fjernet på dugnaden.

Velkommen til dugnad, hyggelig naboskap og sosialt samvær!
Vi avslutter som vanlig med pizza
😊