På generalforsamlingen 8. mai i år ble det besluttet at styret skal søke om, og om mulig, gjennomføre ombygging av brannbalkonger til balkonger.

På generalforsamling 8. mai vil du kunne stemme frem et forslag om å gjøre om eksisterende brannbalkonger til private balkonger for den enkelte beboer.

To av (de fem)  styremedlemmene i Solvang Park AS går av på årets ordinære generalforsamling i mai, og de to varamedlemmene er også på valg. Valgkomitéen søker etter flere kandidater til å fylle disse plassene.

Iht. aksjelovens § 5-11 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i boligaksjeselskapet vil bli avholdt tirsdag 8. mai klokken 18.00 – 20.00 i Kirkestuen, Majorstuen kirke.

Eierskifte skjer stadig oftere i Solvang Park og objektene ligger ikke lenge ute i markedet før de blir solgt. Det er hyggelig at vi bor i en attraktiv bygård og styret ønsker å fortsette og jobbe med verdiøkende tiltak.

Ved å godkjenne at vår forretningsfører, USBL, kan sende deg elektronisk kommunikasjon, slipper du å få brev i postkassen og selskapet sparer penger for utsendelse av brev.

Vi har avholdt årets ordinære generalforsamling og fattet en rekke vedtak sammen. Her følger en kort oppdatering for de som ikke kunne være tilstede!

Aftenposten Osloby har en ny interessant artikkel om opprustningen av trikketraséene i Oslo (inkl. deler av Kirkeveien) og som i tillegg viser til det kommende arbeidet med ny Majorstuen stasjon.

Vi har forsøkt å identifisere eierne av iSEKKene utenfor porten i Trudvangveien 7, som inneholder hvite fliser, litex og annet overskuddsmateriale etter oppussing. Ingen har meldt seg eller bestilt fjerning av sekkene. Sekkene ble i dag fjernet på selskapets regning.

I fjor hadde bygården 8 eierskifter, og året har startet friskt med allerede 1 eierskifte i januar. Slik høy mobilitet bidrar ofte til økt oppussing og kan være en belastning for omgivelsene dersom vi ikke tar hensyn og sikrer at søppel fjernes raskt.

Denne saken er en påminnelse om at eierskiftegebyret vårt er en nødvendighet og vi oppfordrer alle som pusser opp leiligheten sin til å vise hensyn til omgivelsene og sørge for at din søppel ikke blir en belastning for omgivelsene og dine naboer.

Styret ber den som har gule iSekker stående (eller eventuelt vet hvem som har sekker stående) utenfor porten i Trudvangveien 7-9-11 om å sørge for at disse blir fjernet eller ta kontakt med styret så raskt som mulig.

Bruk anledningen til å bli kvitt juletreet ditt. Renovasjonsetaten henter juletrær i morgen 12. januar kl. 19:50 til 20:10 i krysset Trudvangveien/ Harald Hårfagres gate (Sporveismuseet).

Styret i Solvang Park AS kaller inn til ekstraordinær generalforsamling kl. 18:00 tirsdag 18. oktober 2016 i Kirkestuen på Majorstuen kirke.

Minner om ordinær generalforsamling i morgen tirsdag 10. mai kl. 18:00. Vi ber flest mulig møte fra 17:30 for å sikre at vi kommer i gang presis. Om du ikke kan møte så gi din/ deres fullmakt til en som skal stemme slik du ønsker, eller legg den i styrets postkasse merket med et navngitt styremedlem som du vil skal stemme for deg. Innkalling er også lagt ut på nett. Vel møtt!

Vi holder vårdugnad TORSDAG 14. APRIL 2016 kl. 18:00 – 20:00 og samles for å klargjøre bakgården og grøntarealet for sommerhalvåret i den flotte parken vår.

Forretningsfører har oversendt varsel om ordinær generalforsamling for 2016 (regnskapsåret 2015) den 10. mai 2016 fra kl. 18:00 – 20:00 i kirkestuen på Majorstuen kirke.