Nytt callinganlegg i Solvang Park

Bakgrunn for utskiftning

Bakgrunnen for at callinganlegg og porttelefoner utskiftes er at dagens system er vanskelig å vedlikeholde, en rekke beboere får ikke oppdatert til sine navn og det er til tider ustabilt. Det har vært viktig å finne et system som er brukervennlig og driftssikkert, til en konkurransedyktig pris. Etter anbudsrunde gjennomført i tredje og fjerde kvartal 2021 har R Bergersen fått oppdraget med å levere system samt foreta installasjon.

Alle beboere får ny porttelefon med video

Det eksisterende callinganlegget byttes ut i samtlige oppganger med callinganlegg Aiphone GT-DMB-N (illustrasjon nedenfor).

Alle leiligheter får installert ny porttelefon inne i leiligheten av type GT-1M3 3.5’’ skjermer (illustrasjon nedenfor), og den gamle løsningen blir demontert og fjernet.

Fremdriftsplan

R Bergersen vil trenge tilgang til leilighetene for å installere porttelefoner, og beboere må være hjemme i oppsatt periode mellom kl 08.00 – 16.00, eller frem til porttelefon er montert.

Første installasjonsrunde vil foretas 14. februar – 17. februar, vist nedenfor per oppgang.

HAMMERSTADS GATE 1614. feb
HAMMERSTADS GATE 1815. feb
HAMMERSTADS GATE 2016. feb
HAMMERSTADS GATE 2217. feb
KIRKEVEIEN 78 A18. feb
KIRKEVEIEN 78 B18. feb
KIRKEVEIEN 78 C18. feb
TRUDVANGVEIEN 1114. feb
TRUDVANGVEIEN 1315. feb
TRUDVANGVEIEN 1518. feb
TRUDVANGVEIEN 716. feb
TRUDVANGVEIEN 917. feb

Hvis du/dere på forhånd vet at dere ikke har anledning den dagen, ber vi om at det sies fra til styret på mail solvangpark@gmail.com, eventuelt via telefon 452 96 988. Vi får da mulighet til å eventuelt hensynta dette i runde 1.

For de det ikke passer for, tilbys det en ny installasjonsrunde og vi kommer tilbake med datoer etter at første installasjonsrunde er gjennomført. De som eventuelt ikke har fått installert porttelefon etter andre runde, vil måtte dekke kostnad for installasjon selv.

Ved spørsmål til prosess er det bare å ta kontakt på styrets mail solvangpark@gmail.com.

Med vennlig hilsen styret i Solvang Park