Endring av navn på ringeklokke og postkasseskilt

Bruksanvisning til ringeklokken finnes her.

Ringeklokken må endres ved å koble en nettverk-til-scartkabel mellom ringeklokkepanelet og en pc med eldre operativsystem og programvare. Vi er derfor avhengig av å samle opp endringene, slik at leverandøren kommer når det er registrert 3 endringer eller 1 gang i halvåret. Det kan derfor ta litt tid før navnet ditt blir endret på ringeklokken.