Nøkler og skilt?

Dersom du har behov for ekstra nøkkel til oppgangenes ytterdører (åpner også portdører, loft- og kjellerdører i egen oppgang samt vaskerioppgangene) kan disse bestilles via styret. Forretningsfører sender faktura med eget påslag for fakturagebyr.

Nye beboere og leietakere skal meldes til styret slik at adresseskilt ol. kan oppdateres og for å sikre at styret har oversikt over dem som til enhver tid bor i gården med hensyn til HMS. Navneskilt til postkassen og elektronisk skilting på callingsystemet bestilles via styret. Dersom aksjonæren selv bor i leiligheten er endringer i skilt og calling dekket over fellesutgiftene, og dersom leiligheten er utleid dekkes endringer av innflyttingsgebyret for nye beboere. Det er forøvrig ikke tillatt å bruke egenproduserte navneskilt på postkassene, og slike skilt blir fjernet av styret.

I Hammerstads gate 16 er det ikke etablert nytt callingsystem, og den enkelte beboer oppdaterer selv ringeklokketablået ved å skrive ut navn i riktig font/ størrelse og setter det inn bak plastdekselet.

Ekstra nøkler til postkasse og søppelinnkast kjøper den enkelte beboer selv ved å kontakte Servicesentralen Lås og Nøkkel i Neuberggaten 21.

Merk at Solvang Park ikke disponerer nøkler til låser i leilighetenes ytter- eller innerdører. Ekstra nøkler til disse eller eventuelt skifte av låser eller montering av sikkerhetslåser og kikkehull er noe aksjonærene selv tilrettelegger og betaler for gjennom kontakt med låsesmed eller sikkerhetsselskap.