Endring av navn på ringeklokke og postkasseskilt

Bruksanvisning til ringeklokken finnes her.