På generalforsamlingen 8. mai i år ble det besluttet at styret skal søke om, og om mulig, gjennomføre ombygging av brannbalkonger til balkonger.

På generalforsamling 8. mai vil du kunne stemme frem et forslag om å gjøre om eksisterende brannbalkonger til private balkonger for den enkelte beboer.

To av (de fem)  styremedlemmene i Solvang Park AS går av på årets ordinære generalforsamling i mai, og de to varamedlemmene er også på valg. Valgkomitéen søker etter flere kandidater til å fylle disse plassene.

Iht. aksjelovens § 5-11 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i boligaksjeselskapet vil bli avholdt tirsdag 8. mai klokken 18.00 – 20.00 i Kirkestuen, Majorstuen kirke.

Eierskifte skjer stadig oftere i Solvang Park og objektene ligger ikke lenge ute i markedet før de blir solgt. Det er hyggelig at vi bor i en attraktiv bygård og styret ønsker å fortsette og jobbe med verdiøkende tiltak.

Ved å godkjenne at vår forretningsfører, USBL, kan sende deg elektronisk kommunikasjon, slipper du å få brev i postkassen og selskapet sparer penger for utsendelse av brev.

En av de viktigste samhandlingsarenaene mellom styret og vår forretningsfører, er portalen til USBL. Her legges alle dokumenter som kommer til styret fra ulike offentlige instanser og vi deler viktig informasjon med forretningsfører. Alle faktura godkjennes i portalen og her oppdaterer vi og følger opp budsjettet og økonomien i selskapet.

Alle enheter i Trudvangveien og Hammerstadsgaten har denne høsten fått installert sentralt brannvarslingsanlegg. Dette er et av tiltakene vi har utført for å sikre byggene våre mot brann og tragiske utfall.