image1-6Vaktmesteren og styret har klaget dette inn til Renovasjonsetaten flere ganger, men vi kan dessverre ikke love annet enn at dette blir tatt ved neste tømming som er planlagt til 21. november – altså førstkommende mandag.

Styret jobber kontinuerlig med leverandørene til Solvang Park for å etterstrebe mest mulig kostnadseffektive løsninger for aksjonærene. I den sammenheng har vi i høst/ vinter gjennomført en anbudskonkurranse mellom tre ulike leverandører.