Taklukene våre er i en ganske dårlig forfatning, og etter en opptelling er 12 av 24 takluker enten defekte eller har tegn til seriøse lekkasjer, og videre viser flesteparten av de resterende også tegn til at de snart har nådd levetiden sin. Dette fører til problemer med fukt på loft ved nedbør og av og til nysnø på loftet, som vi dessverre ikke ønsker.

Styret jobber kontinuerlig med leverandørene til Solvang Park for å etterstrebe mest mulig kostnadseffektive løsninger for aksjonærene. I den sammenheng har vi i høst/ vinter gjennomført en anbudskonkurranse mellom tre ulike leverandører.