Søke om endringer ifm oppussing?

Illustrasjon: Jotun.no
Illustrasjon: Jotun.no

Styret har tidligere skrevet om generelle retningslinjer rundt oppussing og hva som gjelder da. Vi har nå også avklart hva som kan gjøres uten varsel, hva som krever styregodkjenning – samt hva som krever godkjenning fra Plan- og bygningsetaten (PBE) og tilsvarende myndigheter.

Les mer på egen side om «Større, eller mindre endring?»

Helt kort er alt av enklere arbeid, som å legge ny parkett eller listverk, male, tapetsere, få elektriker til å sette opp nye strømpunkter eller gjøre andre kosmetiske endringer helt uproblematisk å foreta seg uten å informere styret.

Skal du derimot påvirke konstruksjoner gjennom å pusse opp bad eller andre våtrom, gjøre endringer i rør- og avløp,  gjøre endringer i avtrekk/ luftekanaler, skifte ytterdører og vinduer, endre eller skifte tak og bjelkelag – eller lage gjennomføringer/ endringer på etasjeskiller/ brannbarrierer og bærende veggkonstruksjoner – så kreves det godkjenning fra styret (og eventuelt PBE el).

Ellers vil styret bruke anledningen til å minne om at vaskemaskin ikke skal stå i rom uten sluk, og siden ingen har sluk på kjøkkenet i Solvang Park AS så betyr det at vaskemaskin ikke skal stå på kjøkken.

Oppsummert må altså alle endringer som berører følgende elementer godkjennes i styret i Solvang Park AS, og eventuelt Plan- og bygningsetaten:

  • Vann- og avløpsrør
  • Bærevegger
  • Pipeløp og ildsted
  • Luftekanaler (både horisontale og vertikale)
  • Yttervegger
  • Vinduer og ytterdører
  • Etasjeskiller

I tillegg ber styret om at vi informeres ved planer om endringer i:

  • Våtrom